Zbiory i kolekcje

Archiwum Leśnej Bazy Łącko stworzone zostało przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu, które od 2003 roku opiekuje się dawnym ośrodkiem harcerskim, kontynuując i rozwijając działalność edukacyjną i animacyjną dla dzieci i młodzieży. Archiwum Leśnej Bazy Łącko to, co najmniej kilka tysięcy jednostek archiwalnych, składające się z dokumentacji, zdjęć, druków okolicznościowych, publikacji, ponad 100 książek oraz archiwum prasowego (gazety, czasopisma, wycinki prasowe). Archiwum LBŁ powstawało wraz z archiwizowaniem i dokumentowaniem działalności ZHP w Inowrocławiu i Harcerskiego Ośrodka Obozowego w Łącku. Materiały gromadzone są od przynajmniej 1967 roku, choć wśród porządkowanych archiwaliów znalazły się dokumenty z przełomu lat 50. i 60. XX wieku, dotyczące, między innymi, działalności ówczesnego Hufca ZHP w Inowrocławiu. Równolegle kilkadziesiąt lat działalności pozostawiło niemały zbiór przedmiotów – materialnych pamiątek, w tym historyczną już infrastrukturę ośrodka oraz historie, wydarzenia, opowieści, wspomnienia, legendy Łącka, które „czekają” na zebranie i opracowanie.

Zebranie i uporządkowanie zbiorów archiwum dopiero się rozpoczęło. W 2021 roku trwało gromadzenie w części rozproszonej dokumentacji, z równoczesnym przygotowaniem i segregacja zbiorów, wstępnym porządkowaniem, konserwacją i założeniem kart inwentarzowych. To zadanie, które zajmie kilkanaście miesięcy, niezbędnych dla opracowania całego zbioru, jak i uruchomienia w pełni działalności archiwistycznej i popularyzatorskiej. Spośród pierwszych dokumentów wydobytych z zakurzonych kartonów i teczek, wybranych do prezentacji zostało kilka dokumentów i druków okolicznościowych. Przedstawiane artefakty mają znaczenie nie tylko sentymentalne, ilustrują część działalności dawnego ośrodka, jak i historii ubiegłego wieku bezpośrednio związanymi z kulturowymi i społecznymi przemianami w Polsce.

1.

Z prasy o Harcerskim Ośrodku Obozowym w Łącku

2.

Pisma i korespondencja Hufiec Inowrocław-Rejon

3

Dokumentacja obozów harcerskich w Łącku