O muzeum

Archiwum Leśnej Bazy Łącko (gm. Pakość) prowadzone jest od 2018 przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu (rok założenia: 2002).

Historia Leśnej Bazy w Łącku nie została jeszcze spisana. Idea powołania archiwum pojawiła się wraz z odkryciem kilkudziesięciu kartonów z dokumentacją ponad pięćdziesięciu lat istnienia w Łącku nad Jeziorem Mielno – Harcerskiego Ośrodka Obozowego.

Ośrodek został uruchomiony w 1967 roku jako część działalności Związku Harcerstwa Polskiego w Inowrocławiu. Na przestrzeni lat zmieniała się nazwa, formalni i prawni właściciele, opiekunowie oraz użytkownicy leśnej bazy. Niezmienna pozostawała funkcja miejsca, czyli wypoczynkowo-edukacyjnego ośrodka obozowego dla dzieci i młodzieży. Twórcą „Łącka” był Dionizy Zaleta, harcmistrz ZHP, niestrudzony działacz harcerski i społeczny, animator i pedagog, prowadzący działalność ośrodka przez blisko czterdzieści lat. Od 1952 do 1959 roku pracował w Wydziale Oświaty w Inowrocławiu, w referacie dzieci i młodzieży, następnie jako inspektor oświaty miasta i powiatu inowrocławskiego. W latach 1960 – 1963 był zastępcą komendanta Komendy Chorągwi ZHP w Bydgoszczy. Od 1964 do 2003 roku, pełnił funkcję komendanta hufca ZHP Inowrocław Miasto, Inowrocław Powiat, Inowrocław Rejon (1983-2003). W 1967 roku Dionizy Zaleta zainicjował rozbudowę Ośrodka Obozowego w Łącku, należącym wówczas do Gromady Pakość (do reformy administracyjnej w 1972 i przywróceniu podziału na gminy). Tworzenie infrastruktury wspierała Gromadzka oraz Miejska Rada Narodowa Pakości, zakłady pracy z Inowrocławia, Tuczna, Pakości oraz jednostki wojskowe.

Harcerski Ośrodek Obozowy w Łącku szybko stał się ważnym miejscem nie tylko dla harcerzy Hufca Inowrocław Rejon. W latach 70. XX wieku do Łącka przyjeżdżało ponad 300 osób, a w 80. latach blisko 700 uczestników letnich obozów, w tym także młodzież z ówczesnej Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Po zmianach ustrojowych 1989 roku, ośrodek w Łącku zaczął popadać w ruinę. W 1992 roku obszar leśny, na którym znajduje się infrastruktura bazy, został administracyjnie przekazany Lasom Państwowym przez władze miasta i gminy Pakość. W październiku 2002, hm. Dionizy Zaleta wraz z grupą instruktorów harcerskich i działaczy społecznych z Inowrocławia i Pakości powołał Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski, które po rozwiązaniu Hufca ZHP Inowrocław Rejon (2003), kontynuuje działalność dawnego Harcerskiego Ośrodka Obozowego, od 2020 roku jako Leśna Baza Łącko.

Historia harcerstwa w Inowrocławiu (skrót)

Harcerstwo w Inowrocławiu tworzy swoją historię od 108 lat. Pierwsza inowrocławska drużyna skautowa powstało w 1913 roku, powołana przez Jana i Tadeusz Kłosiów. Już w 1919 roku harcerze wzięli udział w walkach o niepodległość, podobnie w czasie II wojny światowej. Od 1945 roku ruch harcerski zaczął się odradzać, niestety pozostając pod kontrolą władz komunistycznego reżimu. „Odwilż” października 1956 umożliwiła reaktywowanie ZHP, jednak za cenę ścisłej współpracy z partią komunistyczną (PZPR). Pomimo ograniczonej samodzielności, ideologicznych nacisków i wprzęgania ZHP w polityczną działalność partii socjalistycznej (PZPR), udział w harcerstwie stawał się ważnym doświadczeniem, formującym blisko trzy pokolenia Polaków. Ze środowisk harcerskich wywodziło się wielu działaczy społecznych i opozycyjnych z lat 70. i 80. XX wieku.

Przemiana ustrojowa i upadek PRL-u w 1989 roku pozwolił na prawdziwie niezależne stowarzyszanie i aktywność społeczną. Ruch harcerski od lat 90. przechodził szereg przekształceń, zmian, praktycznej odnowy, z powrotem do przedwojennych tradycji, między innymi, w 1993 roku powołano Honorowego Protektora ZHP – Prezydenta RP Lech Wałęsę. Po 2003 roku w Inowrocławiu powołany został Hufiec ZHP Inowrocław im. Aleksandra Kamińskiego, powstały z połączenie działających od 1983 roku Hufca Inowrocław-Rejon i Hufca Inowrocław–Miasto. Organizacyjnie hufiec inowrocławski należy do Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy. W 2013 roku inowrocławskie harcerstwo uroczyście obchodziło 100 lat swojej działalności.

https://www.inowroclaw.zhp.pl/o-hufcu

https://www.ino.online/n.php?wiadomosc=12283

https://www.kp.zhp.pl/najwazniejsze-informacje/historia-harcerstwa